Liederen

DIP's Lied

Biologen in de maak, olé olé,
Vallen in eenieders smaak, olé, olé
Kikvorsen met stekelhaar,
Bakvisjes met schachtenpraat, oléoléolé,

Refrein:
t is Dip's, 't is Dip's,
't zal altijd de beste blijven
want we zijn niet klein te krijgen.
Dip's, het eeuwig Dip's.

Scheikunde, een knappe kop, olé, olé,
Spoelt de zorg met pint en pot, olé, olé,
Plantencel met suikersmaak,
Ons condoom in paddenblaas, oléoléolé.

Die van Dip's die zijn te zot, olé, olé,
Maar zo sluite z'ons samen op, olé, olé,
De beste troep van heel de soep,
Meiden net als peperkoek, oléoléolé.

En is 't liedje al gedaan, olé, olé,
Dip's zal altijd verdergaan, olé, olé.
Met een leuke noot in 't spel,
Redden wij het boeltje wel, oléoléolé.


Callewaert

Verliefd, gij jongens, kiest alleen een bruid
In 't koor der Vlaamsgezinde maagden uit.
Blijft Vlaandrens heilige idealen trouw
En laat die nimmer breken door een vrouw.
Zo wint ge ons aller wensen voor uw haard
En 't zegenwoord van Pater Callewaert:
Crescite et multiplicamini! (bis)

Alwaar gij zwerft en werft ten allen kant,
Maakt onze meisjes Vlaams in Vlaanderland,
Bekeert hen, kneedt hen, port hen: "Storm op zee!"
En zijn ze rijp gezongen, trouwt er mee!
Zo wint ge ons aller wensen voor uw haard
En 't zegenwoord van Pater Callewaert:
Crescite et multiplicamini! (bis)

Niet langer zal Parijs met hoed en keurs
Nog zegepralen op de huwelijksbeurs.
Bericht aan menig dubbend pensionaat:
Zij weten nu wat hen te wachten staat!
Alleen waar Vlaams met Vlaams in Vlaandren paart,
Rijst 't handgebaar van Pater Callewaert:
Crescite et multiplicamini! (bis)


Tom Dooley

There are stories and many songs, written about the trouble trangle.
This next one tells the story of a mrs. Greeson, a beautiful woman,
and a condemned man, named Tom Dooley.
When the sun rises tomorrow, Tom Dooley has be hanged...

Hang down your head, Tom Dooley
Hang down your head and cry
Hang down your head, Tom Dooley
Poor boy, you're bound to die


I met her on the mountain,
there I took her life
Met her on the mountain,
stabbed her with my knife

Refrein

This time tomorrow,
reckon where I'll be
If it hadn't been for Greeson,
I had been of Tennessee

Refrein

This time tomorrow,
reckon where I'll be
In some lonesome valley
A hangin on a white oak tree
A hangin on a white oak tree
A hangin on a white oak tree